Pokličite 01 242 55 00  
   
    Domov: NOVO SKLADIŠČENJE d.o.o.  
             
 
Podjetje
Kontaktni podatki
Popoln servis
Tehnične podrobnosti skladišča
Naša prednost
Lokacija podjetja
Ste vedeli

NOVO SKLADIŠČENJE d.o.o.
TRŽAŠKA CESTA 135, 1000 LJUBLJANA

Pokličite 01 242 55 00

Davčna: SI 73309605
Matična: 1884662000
SKD: H52.100 - Skladiščenje

IBAN
  SI56 3500 1000 1951 261 (BKS BANK AG)
  SI56 3000 0001 3972 498 (Sberbank d.d.)
  SI56 0430 2000 3056 648 (NOVA KBM d.d.)

 

Domov     Potrebujete skladišče za smole, lake, razredčila in druge nevarne snovi?

Kaj so ADR snovi?

Kratica ADR izhaja iz angleškega jezika - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) in se nanaša na Evropski sporazum o mednarodnem prevozu določenih snovi v cestnem transportu.

Gre za mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa). Razvil se je po drugi svetovni vojni iz Evropskega sporazuma o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga RID, ki izhaja že iz leta 1890. ADR je bil podpisan že 30. septembra 1957, toda podrobnejša pravila priloge A in B ADR, so bila objavljena šele 12 let pozneje in sicer leta 1969.

      

ADR snovi in skladiščenje

ADR snovi in kemikalije dandanes uporabljamo na mnogih področjih, tako v industriji kot v domačih gospodinjstvih. Obravnavajo in regulirajo jih različni zakoni:

·         Zakon o kemikalijah
·         Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
·         Zakon o prevozih nevarnega blaga

Skladišča, ki imajo dovoljenja in certifikate za skladiščenje ADR snovi, poleg z zakonom predpisanim zahtevam, še sama dodatno pripomorejo k najvišji varnosti skladiščenja ADR snovi. Izdelane imajo izjave varnosti z oceno tveganja, načrt zaščite in reševanja, požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije ter dokument za gasilce in zaposlene, ki pisno in grafično opredeljuje natančno lokacijo ADR snovi v skladišču in predpisuje sredstva, s katerimi se jih, v primeru požara, gasi.

Novo skladiščenje je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami skladiščenja ADR snovi. Skladiščijo tudi druge vrste blaga – les, živila, športno opremo in rekvizite, strojno opremo, papirno galanterijo, repro material, računalniško opremo in drugo.

Na voljo imajo kar 3.000m2 talnih skladiščnih prostorov ter 3.000 regalnih mest za skladiščenje ADR snovi. Njihova zunanja deponija obsega 5.000 m2. Specializirani so prav za področje skladiščenja ADR snovi.

Vas zanima več?
Pokličite nas na:
01 242 55 00
Pišite nam: milena.bratun@lesnina-trgovina.si

 

    

Potrebujete skladišče za smole, lake, razredčila in druge nevarne snovi?

Na Viču, neposredno ob ljubljanski obvoznici se nahaja Novo skladiščenje – edino skladišče na tem območju Slovenije, ki ima vsa zahtevana dovoljenja in certifikate za skladiščenje nevarnih snovi.

Mnogo različnih industrij – pohištvena, avtomehanična, ličarska, farmacevtska, gradbena, kmetijska in druge, uporabljajo pri svojem delu različne kemikalije in nevarne snovi. Zakon nevarne snovi opredeljuje kot pripravke, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali naravo. Zakonodaja predvideva tudi, kako se nevarne snovi označuje ter kako se jih skladišči.

Novo skladiščenje dosledno ločuje skladišče za nevarne snovi od skladišča za vnetljive snovi. V prvem najpogosteje hrani lake, različne smole in olja, ki morajo biti strogo ločena od razredčil, alkohola in acetona, ki sodijo med vnetljive snovi. Pomembno je tudi razvrščanje in označevanje vseh kemikalij, pri čemer so predpisani tudi različni previdnostni ukrepi in ukrepi z preprečevanje nevarnosti.

Zaposleni v skladiščnem objektu skladišča Novo skladiščenje so strokovno usposobljeni in skrbijo za vrsto dejavnosti na področju logistike celovite skladiščne storitve. Skrbijo za pravilno delovanje, in redno vzdrževanje naprav v skladišču. Skladišče pa nudi celotno storitev razkladanja, notranjega transporta ter skladiščenja blaga. Pri nevarnih snoveh to pomeni ustrezno razvrstitev kemikalij na podlagi njihovih specifičnih nevarnih lastnosti. Za preglednejše in manj tvegano delovanje, so nevarne kemikalije razdeljene v razrede, ki se jih pri skladiščenju dosledno upošteva.

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih pri skladiščenju nevarnih snovi določa tudi, kako morajo biti pravilno nameščeni skladiščni regali in da mora biti pod njimi umeščeni lovilni bazeni z dvakrat tolikšno prostornino, kot jo ima največja embalažna enota.

V Novem skladiščenju  - skladišču za nevarne snovi, je pomemben tudi sistem požarne zaščite. Zaposleni nosijo varovalna opremo, ustrezni sta tudi temperatura in vlaga znotraj skladišča. V 20-ih letih delovanja skladišča še še nikoli ni zgodila nesreča z izlivom ali izpustom določene nevarne snovi.

Vas zanima več?
Pokličite nas na:
01 242 55 00
Pišite nam: milena.bratun@lesnina-trgovina.si

Z veseljem vam bomo svetovali in poiskali optimalno rešitev pri skladiščenju blaga vašega podjetja.

     

 
             
 

Vse pravice pridržane © 2023 NOVO SKLADIŠČENJE d.o.o.


Izdelava On-line rešitve, postavitev in gostovanje: Prolog d.o.o., Logatec 1990 - 2023 | CMS 5.2
Spletna stran brez sejnih piškotov (Session Cookies) ne more delovati pravilno.
Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi www.allaboutcookies.org.
Drugih dodatkov stran nima.